LEIDSCHENDAM - File op de A4 ter hoogte van Leidschendam/Voorschoten.
ANP PHOTO/LEX VAN LIESHOUT

Files blijven sterk toenemen, intermodaal is de oplossing!

De files op Nederlandse wegen nemen weer toe en dat zal ook de komende jaren het geval zijn. De aanleg van wegcapaciteit kan niet op tegen de groei van het verkeer.

Dat zegt het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM) in een door verkeersminister Melanie Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer gezonden publicatie.

In de jaren 2005 tot 2015 daalde het reistijdverlies op Nederlandse hoofdwegen met per saldo 1%. dat was te danken aan de aanleg van extra rijstroken. Maar in dat laatste jaar was er weer een stijging met 22% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat kwam door de verkeersgroei, dalende brandstofprijzen en een groter effect van ongevallen op de doorstroming.

Het KiM voorziet dat het reistijdverlies de komende vijf jaar met nog eens 38% zal toenemen. Daarmee neemt ook de  schade voor het wegvervoer weer toe. Die steeg volgens TNO vorig jaar al van 655 miljoen tot 852 miljoen euro. TNO stelt dit in een onderzoek in opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO.

TLN vindt dat de beprijzing van het feitelijke weggebruik door alle weggebruikers weer op de politieke agenda moet terugkeren. Een kilometerheffing helpt tegen files, beprijzing van het bezit van een auto nauwelijks.

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/ArticleID/51200/ArticleName/FilesinNederlandblijvensterktoenemen?utm_source=ntemail&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=ntemail