anp-47593430

Bijna zes miljard voor Nederlandse infrastructuur

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2017 5,9 miljard euro beschikbaar voor bestaande en nieuwe infrastructuur. Dat blijkt uit de rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Daarnaast kondigt het ministerie aan de procedures af te willen ronden voor de aanleg van nieuwe wegen om de drukte op het bestaande wegennet te verminderen. De Blankenburgtunnel en de verlengde A15 in Gelderland worden daarbij genoemd. Ook moet er ruimte komen voor intelligente vervoerssystemen die het verkeer vlot laten doorstromen.

Het geldpotje voor beheer, onderhoud, vervanging en renovatie van onder meer wegen, sporen en vaarwegen (Infrastructuurfonds) stond vast tot 2030, maar wordt voortaan elk jaar automatisch verlengd. Dat laat minister Melanie Schultz van Haegen in haar begroting voor volgend jaar weten. ‘Met de automatische verlenging van het fonds stellen we zeker dat er jaarlijks geld bij komt. Tegelijkertijd zorgen we in onze aanpak voor meer flexibiliteit, zodat we beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties’, aldus minister Schultz.

Reacties op de rijksbegroting en de troonrede:
TLN-voorzitter Arthur van Dijk: ‘Wat ons betreft verdient het kabinet een krappe voldoende. Er zijn zure maatregelen genomen maar die hebben er wel voor gezorgd dat de economie weer is gaan draaien. Deze basis moet echter nu gebruikt worden om Nederland en onze sector meer toekomstbestendig te maken. Dit kan alleen maar door te investeren, zowel door bedrijfsleven áls de overheid. Het volgend kabinet moet samen met het logistieke bedrijfsleven ook vol inzetten op digitalisering.’

Verladersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex: ‘Vrijhandel moet uit de verdomhoek. Daarom moet het kabinet zich in 2017 hard maken voor handelsverdragen en het vrije verkeer van goederen in Europa. Ook moet het kabinet fors meer investeren in bereikbaarheid en digitale infrastructuur. Vrijhandel en slimme infrastructuur zijn het fundament van onze economie en verdienen zij daarom nog meer prioriteit dan nu uit de kabinetsplannen blijkt.’

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: ‘Deze miljoenennota is bepaald geen ‘feestbegroting’ voor miljoenen automobilisten, treinreizigers, scholieren in oude schoolgebouwen en ouderen in verouderde zorgcomplexen. Weliswaar gaan huishoudens er op vooruit, maar de broodnodige echte infra-investeringen en andere verbeteringen blijven uit. Dit is een gemiste kans voor duurzame werkgelegenheid, juist nu de crisis wegtrekt in onze sector. Files groeien dramatisch, ook hebben kleine storingen in het railnet meteen grote gevolgen. Dit kabinet schuift opnieuw de rekening alvast door naar het volgende kabinet.’

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Archive/Article/ArticleID/50798/ArticleName/BijnazesmiljardvoorInfrastructuur